Pálkar Phalanx

Rady, tipy & triky k hre Travian

Úvod

Začiatok hry

Trh

Farmenie

Druhá dedina

Hlavná dedina

Kultúrne body

Útoky

Nový TRAVIAN 4

Oázy

Všeobecne

Užitočné odkazy

Zlatky

Hlavná dedina

Podstatný význam hlavnej dediny je v tom, že surovinové polia sa v nej môžu stavať na vyššiu než 10. úroveň. Obvykle slúži ako zdroj obrovského množstva obilia potrebného pre uživenie veľkej armády. Pretože každý hráč môže mať len jednu hlavnú dedinu, treba si ju vybrať veľmi dôkladne.

Oázy

Vo vedľajších dedinách činí prínos z oáz obvykle zvýšenie hodinovej produkcie o niekoľko stoviek. V hlavnej dedine sa však jedná o tisíce až desaťtisíce! Základným pravidlom pre polohu hlavnej dediny je, aby z nej bolo možné získať čo najväčší bonus z oáz. Obzvlášť bonus obilia. Hlavná dedina sa nemení len z dôvôdu, že za ňu chcete mať MC. Aj v prípade, že chcete mať hlavnú dedinu s obyčajným rozdelením pôdy (6-7 obilných polí), mali by ste ju zmeniť, pokiaľ z nej nemáte možnosť dobyť kvalitné oázy.
(Prínos oázy je relatívny - závisí od toho, z akej dediny je dobytá - a meria sa podľa toho, koľkým surovinovým poliam zdvihne produkciu. Napr. dreveno-obilná oáza dobytá z 5/3/4/6 dediny zvýši produkciu 11-tim surovinovým poliam o 25% (prínos: 5 + 6 = 11), dvojito-obilná oáza dobytá z MC15 zvýši produkciu 15 obilným poliam o 50% (prínos: 2 x 15 = 30). Vždy sa snažte, aby bol prínos oáz čo najväčší.)

Počet obilných polí

Ak plánujete postaviť poriadnu útočnú armádu, za hlavnú dedinu budete potrebovať multicorp (MC). Za hlavnú dedinu nebudete potrebovať MC len v prípade, že neplánujete živiť veľkú armádu. Ozajstní hráči sa však bez MC ako hlavnej dediny nezaobídu. (Pokiaľ nebudú schovávať svoju armádu u niekoho iného.)

Otázkou ešte ostáva, či si za hlavnú dedinu zvoliť MC9, alebo MC15.

  • Výhodou MC9 je jeho surovinová samostatnosť. Môžete ho bez problémov založiť už ako 2. dedinu.
  • Bez farmenia alebo zlatiek bude MC15 vždy odkázané na dotovanie z ostatných dedín, čo je prvé 2 mesiace veľký problém. Vyprodukujete v ňom ale omnoho viac obilia.

  • RADA: Nepodceňujte význam oáz. Príklad: V MC9 so 100% bonusom obilia z oáz vyprodukujete toľko obilia, čo v MC15 bez obilných oáz.
    Píše Bafčo. Posledná aktualizácia: 14. 9. 2011